Bài giảng Lập trình di động android: Phần 1 - ThS. Bùi Trung Úy

Bài giảng Lập trình di động android: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về lập trình android; xây dựng ứng dụng android; lập trình giao diện android. Mời các bạn cùng tham khảo!