Bài giảng Lập trình di động android: Phần 2 - ThS. Bùi Trung Úy

Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Lập trình di động android: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: fragment và giao diện nâng cao; quản lý dữ liệu trong android. Mời các bạn cùng tham khảo!