Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Bài 2 - ThS. Trịnh Thành Trung

Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Bài 2: Java cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về Java, định danh, các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, mảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.