Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 2 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

Chương 2 - Mật mã khóa đối xứng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu sơ lược mật mã khóa đối xứng cổ điển, một số hệ mật mã khóa đối xứng cổ điển, sơ lược hệ mật mã dòng và hệ mật mã khối.