Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 3 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

Chương 3 - Mật mã khóa công khai. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu sơ lược hệ mật DES, cấu trúc hệ mật DES, thám mã hệ mật DES. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.