Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 4 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

Chương 4 - Hệ mật AES. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu sơ lược hệ mật AES, cấu trúc hệ mật AES, mở rộng bộ khóa hệ mật AES, cách triển khai hệ mật AES, thám mã hệ mật AES. Mời các bạn cùng tham khảo.