Bài giảng Lý thuyết mật mã: Chương 5 - PGS.TS Đỗ Trọng Tuấn

Chương 5 - Dãy giả ngẫu nhiên và hệ mật dòng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu sơ lược hệ mật mã khóa công khai, hệ mật RSA, hệ mật RABIN, hệ mật Elgamal. Mời các bạn cùng tham khảo.