Bài giảng Mật mã học: Mã hóa DES - Huỳnh Trọng Thưa

Bài giảng "Mật mã học: Mã hóa DES" cung cấp cho người học các kiến thức: Data encryption standard (DES) and alternatives, modern block ciphers, DES block cipher, descryption of DES,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.