Bài giảng Mật mã học: Other block ciphers - Huỳnh Trọng Thưa

Bài giảng "Mật mã học: Other block ciphers" cung cấp cho người học các kiến thức: What will we learn, electronic codebook mode, CBC critics, cipher feedback mode, counter mode, exhaustive key search revisited,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.