Bài giảng Mật mã học: Tổng quan về mật mã học - Huỳnh Trọng Thưa

Bài giảng "Mật mã học: Tổng quan về mật mã học" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction, information security and cryptography, cryptographic goals, one-way functions, basic terminology and concepts,... Mời các bạn cùng tham khảo.