Bài giảng Mật mã và ứng dụng: Quản lý khóa, giao thức mật mã - Trần Đức Khánh

Bài giảng "Mật mã và ứng dụng: Quản lý khóa, giao thức mật mã" cung cấp cho người học các kiến thức phần "Quản lý khóa" bao gồm: Quản lý khóa đối xứng (TTP) , quản lý khóa công khai (PKI). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.