Bài giảng Máy học nâng cao: Artificial neural network - Trịnh Tấn Đạt

Bài giảng "Máy học nâng cao: Artificial neural network" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction, perceptron, neural network, backpropagation algorithm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.