Bài giảng Máy học nâng cao: Dimension reduction and feature selection - Trịnh Tấn Đạt

Bài giảng "Máy học nâng cao: Dimension reduction and feature selection" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction - dimensionality reduction and feature selection, dimensionality reduction, feature selection. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.