Bài giảng Máy học nâng cao: Genetic algorithm - Trịnh Tấn Đạt

Bài giảng "Máy học nâng cao: Genetic algorithm" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction - Genetic algorithm (GA), genetic algorithm operators and parameters, example. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.