Bài giảng Máy học nâng cao: Naive bayes classification - Trịnh Tấn Đạt

Bài giảng "Máy học nâng cao: Naive bayes classification" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Naïve Bayes Classification (NBC), mô hình toán, các dạng phân phối dùng trong NBC, các ví dụ. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.