Bài giảng Máy học nâng cao: Support vector machine - Trịnh Tấn Đạt

Bài giảng "Máy học nâng cao: Support vector machine" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction, review of linear algebra, classifiers & classifier margin, linear svms - optimization problem, hard vs soft margin classification, non linear svms. Mời các bạn cùng tham khảo.