Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 4 - Phạm Đăng Hải

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 4: quản lý hệ thống file. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ thống file, cài đặt hệ thống file, tổ chức thông tin trên đĩa từ, hệ thống FAT. Mời các bạn cùng tham khảo.