Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành: Chương 5 - Phạm Đăng Hải

Bài giảng Nguyên lý hệ điều hành - Chương 5: Quản lý vào ra. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Nguyên tắc quản lý chung, dịch vụ vào ra của hệ thống, hệ thống vào ra đĩa. Mời các bạn cùng tham khảo.