Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 8: Ngôn ngữ lập trình logic

Bài giảng Nguyên lý ngôn ngữ lập trình - Chương 8: Ngôn ngữ lập trình logic giới thiệu lập trình logic, mệnh đề, ngôn ngữ Turbo ProLog. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.