Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 4 - ĐH Bách khoa TP HCM

Bài giảng Nhập môn Công nghệ phần mềm: Chương 4 trình bày về qui trình phát triển phần mềm RUP với những nội dung gồm qui trình phát triển phần mềm RUP, các mô hình cần tạo trong mỗi workflow, các lược đồ cần tạo trong mỗi mô hình, cách xây dựng các lược đồ.