Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 4 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 4: Qui trình phát triển phần mềm RUP" bao gồm các nội dung: Qui trình phát triển phần mềm RUP, các mô hình cần tạo trong mỗi workflow, các lược đồ cần tạo trong mỗi mô hình, xây dựng các lược đồ như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo.