Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 7 - ThS. Phạm Đào Minh Vũ

Chương 7 cung cấp các kiến thức về vận hành và bảo trì phần mềm. Nội dung chính trong chương này gồm có: Bảo trì phần mềm là gì, tại sao cần phải bảo trì, phân loại các kiểu bảo trì, khó khăn, các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí bảo trì, bảo trì phần mềm hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.