Bài giảng Nhập môn lập trình: Chương 1 - Trần Minh Thái

Bài giảng "Nhập môn lập trình - Chương 1: Tổng quan về lập trình" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về lập trình như: Lập trình là gì, các đặc điểm cần có của chương trình, các ngôn ngữ lập trình thông dụng, môi trường hỗ trợ lập trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.