Bài giảng Nhập môn lập trình: Giới thiệu học phần - Trần Minh Thái

Bài giảng "Nhập môn lập trình: Giới thiệu học phần" giới thiệu tới người đọc các thông tin cơ bản về học phần, nội dung chính của môn học, mục tiêu môn học, tài liệu cần thiết và các yêu cầu đánh giá sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo.