Bài giảng Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm: Chương 0 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng "Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm - Chương 1: Tổng quan vận hành bảo trì phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quan về môn học, vận hành hệ thống, bảo trì hệ thống, bảo trì phần mềm hướng đối tượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.