Bài giảng Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng "Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm - Chương 1: Vận hành và bảo trì hệ thống (System operation & maintenance)" cung cấp cho người học các kiến thức: Vận hành hệ thống, bảo trì hệ thống, khung làm việc của bảo trì. Mời các bạn cùng tham khảo.