Bài giảng Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng "Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm - Chương 2: Nền tảng của sự thay đổi phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Nền tảng của sự thay đổi phần mềm, mối liên quan kinh tế của việc cập nhật phần mềm, giải pháp tiềm năng đối với vấn đề bảo trì. Mời các bạn cùng tham khảo.