Bài giảng Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng "Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm - Chương 3: Qui trình và mô hình bảo trì phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Qui trình bảo trì phần mềm, các mô hình bảo trì phần mềm, khi thực hiện thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.