Bài giảng Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng "Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm - Chương 4: Các tác vụ yêu cầu bảo trì" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiểu chương trình, người bảo trì và các nhu cầu thông tin, mô hình qui trình nắm bắt thông tin, reverse engineering. Mời các bạn cùng tham khảo.