Bài giảng Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng "Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm - Chương 5: Khả năng sử dụng lại và kiểm thử" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính dùng lại và khả năng dùng lại, kiểm thử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.