Bài giảng Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm: Chương 6&7 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng "Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm - Chương 6 & 7: Vấn đề quản lý và tổ chức quản lý cấu hình & kiểm soát thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề quản lý và tổ chức, quản lý cấu hình, kiểm soát thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.