Bài giảng Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm: Chương 8 - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Bài giảng "Phát triển, vận hành, bảo trì phần mềm - Chương 8: Các công cụ bảo trì" cung cấp cho người học các kiến thức: Công cụ bảo trì, công cụ hỗ trợ kiểm thử, công cụ hỗ trợ quản lý cấu hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.