Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 2 - ThS. Trần Thị Dung

Bài giảng "Quản trị mạng và hệ thống - Chương 2: Quản trị mạng Linux" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về HĐH Linux, cài đặt Linux OSes, quản trị user/group, network management commands/utilities, network services. Mời các bạn cùng tham khảo.