Bài giảng Quản trị mạng và hệ thống: Chương 3 - ThS. Trần Thị Dung

Bài giảng "Quản trị mạng và hệ thống - Chương 3: Quản trị windows" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về HĐH Windows Server, cài đặt Windows Server, cấu hình cơ bản trên Windows Server, cấu hình dịch vụ mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.