Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 3

Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 3 được biên soạn nhằm mục đích giúp cho người học tiếp tục củng cố các lệnh dựng hình trong 3ds max; nhập ảnh vào không gian 3ds max để làm ảnh tham chiếu và củng cố các lệnh, các kênh dựng hình đã học từ bài trước: Copy, Chamfer, Rotation, Move, Scale, insert, turbosmooth. Để nắm được các kiến thức về dựng hình đàn guitar dựa trên ảnh tham chiếu, mời các bạn cùng tham khảo.