Bài giảng Thiết kế và lập trình web: Bài 5 - Viện Công nghệ thông tin và truyền thông

Bài giảng "Thiết kế và lập trình web - Bài 5: PHP cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về PHP, khai báo và gán giá trị cho biến, phạm vi hoạt động của biến, xuất dữ liệu ra trình duyệt, kiểu dữ liệu trong PHP,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.