Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Chương 2 - PGS.TS. Lê Thanh Hương

Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo - Chương 2: Tác tử thông minh" cung cấp cho người học các kiến thức: Tác tử và môi trường, một số đặc điểm của tác tử, PEAS – Những yếu tố cần xem xét khi thiết kế tác tử,... Mời các bạn cùng tham khảo.