Bài giảng Xử lý ảnh số (Chương trình dành cho kỹ sư CNTT): Xử lý ảnh nhị phân - Nguyễn Linh Giang

Bài giảng Xử lý ảnh số (Chương trình dành cho kỹ sư CNTT): Xử lý ảnh nhị phân gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm ảnh nhị phân, các toán tử hình thái, tìm xương và làm mảnh ảnh, biểu diễn cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo.