Bài giảng Xử lý ảnh số: Phân tích ảnh (Xử lý ảnh nhị phân) - Nguyễn Linh Giang

Bài giảng "Xử lý ảnh số - Phân tích ảnh: Xử lý ảnh nhị phân" cung cấp cho người học các kiến thức: Xử lý ảnh nhị phân (khái niệm ảnh nhị phân, các toán tử hình thái, tìm xương và làm mảnh ảnh, biểu diễn cấu trúc) . Mời các bạn cùng tham khảo.