Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 2 - Nguyễn Kiêm Hiếu

Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 2: Gán nhãn từ loại" cung cấp cho người học các kiến thức: PennTreebank, Hidden Markov model, conditional random fields, đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.