Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 4 - Nguyễn Kiêm Hiếu

Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 4: Phân lớp văn bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Tiền xử lý, biểu diễn nhị phân, Tf-idf, Bayes rule, LibSVM. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.