Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 5 - Nguyễn Kiêm Hiếu

Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 5: Hệ hỏi đáp" cung cấp cho người học các kiến thức về hỏi đáp, các loại câu hỏi, cách tiếp cận IR, ma trận từ - văn bản, Wolfram Alpha,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.