Bài giảng Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: Chương 7 - Nguyễn Kiêm Hiếu

Bài giảng "Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Chương 7: Xử lý nhập nhằng ngữ nghĩa" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghĩa của từ, Wordnet, phương pháp dựa trên từ điển, phương pháp dựa trên tương đồng ngữ nghĩa, Babelnet. Mời các bạn cùng tham khảo.