Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản

Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản. Tài liệu gồm có 120 câu hỏi trắc nghiệm giúp người học có thể nắm bắt được những kiến thức cơ bản về sử dụng công nghệ thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.