Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 3: Xử lý văn bản cơ bản

Tài liệu gồm có 120 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án, giúp người học có thể nắm bắt được những kiến thức cơ bản về xử lý văn bản cơ bản trong máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.