Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 5: Sử dụng trình chiếu căn bản

Bài tập Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản - Modul 5: Sử dụng trình chiếu căn bản cung cấp cho người học 120 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án, giúp người học có thể nắm bắt được những kiến thức cơ bản về sử dụng trình chiếu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.