Bình luận khoa học - Bộ luật Tố tụng dân sự ĐÃ sửa đổi, bổ sung năm 2011) - Phần 1

Trên cơ sở phân tích, bình luận những vấn đề cơ bản được quy định trong Bộ luật Tố tụng dân sự, so sánh những điểm mới và những điểm được sửa đổi, bổ sung của Bộ luật này so với những quy định trước đây. Tài liệu giúp người đọc tìm hiểu sâu sắc hơn các chế định pháp lý mà Bộ luật Tố tụng dân sự đặt ra. Cuốn sách sẽ gồm có 9 phần cơ bản với 36 chương. Phần 1 được chia sẻ dưới đây sẽ gồm 2 phần đầu của Bộ luật, đó là: Những quy định chung, thủ tục giải quyết vụ án tại tòa án cấp sơ thẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.