Đề xuất phương pháp kết hợp ẩn mã với mật mã không sửa vật phủ

Bài viết này sẽ giới thiệu một phương pháp kết hợp ẩn mã với mật mã không những nâng cao được dung lượng nhúng mà còn không hề thay đổi vật phủ.