Đồ án môn Vi xử lý: Thiết kế mạch điều khiển động cơ bước ( Step Motor)

Đồ án nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu ham muốn học hỏi của bản thân và giúp cho các bạn sinh viên dễ tiếp cận và hiểu sâu hơn về vi điều khiển họ 8051. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu của đồ án.