Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Nghiên cứu đề xuất thuật toán mã hóa văn bản có độ bảo mật cao trên cơ sở mật mã truyền thống

Đồ án tốt nghiệp chia làm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về các hệ mật mã, chương 2 - Một số phương pháp tấn công hệ mật mã truyền thống và chương 3 - Đề xuất thuật toán nhằm nâng cao độ an toàn cho hệ mật mã truyền thống. Mời các bạn tham khảo!